Rensade hängrännor med Spacevac

I hängrännorna samlas smuts av löv, grenar, växtrester mm som påverkar vattenavrinningen. Vattnet från taket ska ledas via hängrännorna ner i stuprören och ledas bort från fastigheten via dagvattnet. Om rännorna är fulla av smuts svämmar de över och vattnet från taket hamnar istället intill husgrunden vilket på sikt kan skapa fuktproblem i grunden.

Hantverksproffsen rensar hängrännor från marken med Spacevac. Spacevac är en lösning för höghöjdsrengöring av hängrännor upp till 9 meters höjd. Arbetet utförs från marken med en kraftig sug kopplat till rör med en vinkel som suger rännorna rena på ett effektivt sett. Arbetet kräver ingen lift, byggställning eller arbete på taket och lämpar sig extra väl för innergårdar, trädgårdar etc. då utrustningen inte tar så mycket plats och inte påverkar underlaget.

Arbetet dokumenteras med före / efter bilder.

Prisexempel 100 löpmeter hängränna:
Startavgift: 1500 kr
100 löpmeter á 40 kr / meter = 4 000 kr
Totalt 5 500 kr + moms 
Kontakta oss för offert

Referensfilmer rensade hängrännor med Spacevac

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök och genomgång av era påväxtproblem.

Christian Massicks

christian@hantverksproffsen.com

040-46 02 80

0738-069 585

Ulf Olsson

ulf@hantverksproffsen.com

046-46 02 880

0738-072 880