Grön-Fri

Hantverksproffsen är auktoriserad Grön-Fri Entreprenör och hjälper dig få bort dina påväxtproblem.

Grön-Fri är enligt oss den bästa produkten på marknaden mot oönskad påväxt. Grön-Fri tar död på alger och lav på alla underlag oavsett om det är tak, fasad, markytor, mur eller staket. Grön-Fri har funnits i mer än 25 år. Läs mer om Grön-Fri på www.grönfri.se
 
En behandling med Grön-Fri innebär en enkel insats i tid och investering där väder och vind gör merparten av jobbet. Resultat varierar beroende på typ av yta och hur omfattande angreppen är. Du ser ett visst resultat inom 1-3 månader, hårt utsatta ytor av alger och lav tar 12-24 månader innan full effekt uppnåtts.

Tak

Vi erbjuder Grön-Fri behandling av tak. Behandlingen är skonsam mot underlaget. Genom att ta bort det som växer på taket minskar man risken för bla frostsprängning och förlänger livslängden på taket. Om det finns mossa skrapar vi först bort denna innan vi applicerar Grön-Fri med lågtrycksspruta.

Läs mer

Fasader

Vi erbjuder Grön-Fri och Prick-Fri behandling av fasader. Behandlingen är skonsam mot underlaget och förlänger livslängden på fasaden. Genom att ta bort alger och mögel som växer på fasaden minskar man risken att underlaget bryts ner vilket kan få större konsekvenser.

Läs mer

Övriga ytor

Vi utför Grön-Fri och Prick-Fri behandling av alla typer av ytor runt er fastighet. Vi behandlar marksten, mur, staket, vindskivor, hängrännor, stuprör, pergola, pooltak mm och anpassar metod efter yta. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hemsök och genomgång av era påväxtproblem.

Läs mer