Priser

Grön-Fri behandling:
Vi utför behandling med Grön-Fri på tak, fasad och mark till fastpris.

Yta Arb. Kost Rot -30 % Arb. kost. efter Rot Material Totalt ef Rot
Under 100 m2 4 000 kr - 1 200 kr 2 800 kr 600 kr 3 400 kr
100 – 125 m2 5 000 kr -1 500 kr 3 500 kr 750 kr 4 250 kr
125 – 150 m2 6 000 kr - 1 800 kr 4 200 kr 900 kr 5 100 kr
150 – 175 m2 7 000 kr - 2 100 kr 4 900 kr 1 050 kr 6 050 kr
175 – 200 m2 8 000 kr - 2 400 kr 5 600 kr 1 200 kr 6 800 kr
200 – 225 m2 9 000 kr - 2 700 kr 6 300 kr 1 350 kr 7 650 kr
225 – 250 m2 10 000 kr - 3 000 kr 7 000 kr 1 500 kr 8 500 kr

Över 250 m2 per offert.

Borttagning av mossa 500 kr/timme inklusive moms, 350 kr/timme efter Rotavdrag.

 

Bygg:
Vårt pris är 500 kr/timme inklusive moms, 350 kr/timme efter Rotavdrag.

Vid arbete som utförs i Sydvästra Skåne tillkommer inga avgifter utöver pris för arbete och material.

Till kontaktformuläret!